Naravoslovje in matematika

Najpogostejša raba pojma lega je v matematiki in naravoslovju, kjer se uporablja tudi pojem položaj. V tem smislu pojem izraža prostorski odnos česa do česa drugega: otoška lega države; prevladujoča lega stavbe; medsebojna lega; lega točke v ravnini; lego letala; zemljepisna lega. Trenutno lego točkastega telesa določa krajevni vektor, po navadi je mišljen trirazsežni prostor.

Tajne narave
15,00 €

Tajne narave

Rimska cesta
15,00 €

Rimska cesta

Algebra
10,90 €

Algebra

Genom
4,50 €

Genom

Strani

Subscribe to RSS - Naravoslovje in matematika