Zgodovina Predilnice Litija 1886-1986

deli

Zgodovina Predilnice Litija 1886-1986

Koda: knjiga522
Zaloga = 1
10,40 €
Letnik: 
1986
Št. strani: 
206
Višina: 
30 cm
Vezava: 
trda
  • Zgodovina Slovenije, bivše Jugoslavije
  • Franc Kresal

Dr. Franc Kresal

ZGODOVINA PREDILNICE LITIJA

Izdala in založila Predilnica Litija v Litiji, odbor za izdajo Almanaha ob 100 letnici delovne organizacije.

Tehnični urednik in fotografije: Matic Malenšek

Fotografirali so tudi: Branko Bizjak, Zofka Haupman, Marjan Šušteršič in Lado Čuk. Uporabljene so še fotografije iz arhiva Predilnice Litija.

Oprema: Marjan Sonc

Diagrami: Andrej Krlihar in Franc Drnovšek

Tiskala: tiskarna Tone Tomšič v Ljubljani

Naklada: 2100 izvodov

Podobne knjige

Letnik: 
1968
Št. strani: 
264
Višina: 
20
Vezava: 
trda

5,15 €

Zamke V

knjiga je v srbskem jeziku
Letnik: 
1984
Št. strani: 
339
Višina: 
29
Vezava: 
trda

20,95 €

Slava vojvodine kranjske

Letnik: 
1970
Št. strani: 
153
Višina: 
22
Vezava: 
trda

10,40 €

Ptuj

Letnik: 
1975
Št. strani: 
327
Višina: 
21
Vezava: 
trda

5,15 €

Med strahom in dolžnostjo

Letnik: 
1977
Št. strani: 
318
Višina: 
21
Vezava: 
trda

4,73 €

Kitajski dnevnik

Letnik: 
1984
Višina: 
21
Vezava: 
trda

21,00 €

Strmi lazi in Pekoči sneg

dve knjigi

Strani